Welkom bij Edda Brand, Sporten en GO!!!

Ik wens jullie veel sportplezier en denk eraan, wil je resultaten boeken, dan is het van belang om de lessen iedere week te volgen. Aerobic, Pilates of BBB lessen zijn goed te combineren om je conditie op te bouwen en te behouden.

Er is 6 uur in de week les die je mag volgen (zie lesrooster). Alle lessen worden onder deskundige leiding gegeven maar doe rustig aan als je pas met sporten begint. Deelname geschiedt geheel op eigen risico! Ben je langer dan 6 weken ziek bel of mail mij, dan zal je contributie stop gezet worden tot je weer komt sporten. Heb je vragen of aanmerkingen wat de lessen betreft, laat het mij dat weten. Het lesgeld gaat via automatische incasso.

Opzegging per e-mail naar: info@sportenengo.nl

Indien u het lidmaatschap wil beëindigen houdt u er dan rekening mee dat  er een opzegtermijn van 1 maand is.

Vakantie: Wij hebben op jaarbasis 3 weken vakantie.